I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA NGOẠI NGỮ

        Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 2013 gồm 02 bộ môn, đến năm 2018, theo chủ trương chung nhà trường, Khoa Ngoại ngữ không có bộ môn trực thuộc. Khoa có 14 CBGV: 02 tiến sĩ, 02 NCS,  8 thạc sĩ, 02 cử nhân (01 CBGV kiêm giáo vụ Khoa). Giảng dạy tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành, hỗ trợ dạy tiếng Việt cho LHS Lào.

Thuận lợi:

        Khoa Ngoại Ngữ có đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào  tạo có uy tín, với đa số ở độ tuổi trẻ năng động, và một số giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác, có tinh thần học tập nâng cao trình độ, có lòng yêu nghề, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; luôn luôn luôn đoàn kết, nhất trí hoàn thành công việc chung của tập thể. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập khu vực và toàn cầu hóa, với sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, Khoa Ngoại ngữ có những cơ hội để phát triển cả về đội ngũ, đào tạo, biên phiên dịch, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mới được giao.    

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chính trị tư tưởng

      a) Kết quả: Công tác chính trị tư tưởng được Khoa coi trọng. Dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp trên và Chi Bộ, Khoa luôn xác định đúng đắn nhiệm vụ của người giang viên, viên chức. Luôn phấn đấu tu dưỡng, ren luyện, tích cực học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế đơn vị. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

     b) Tồn tại và nguyên nhân: Thời gian cho học tập còn chưa tương xứng do điều kiện khách quan(Đề án NNQG 2025 triển khai ngắt quãng), chủ quan: 1 số còn con nhỏ, điều kiện gia đình.

 2. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy :

       Những năm qua, Khoa Ngoại ngữ đảm nhận giảng dạy tiếng Anh không chuyên cho SV các khoa. Gồm: Cao học, Đại học chính qui, Cao đẳng chính qui, Cao đẳng nghề:

Các môn học:Tiếng Anh tăng cường 1, Tiếng Anh tăng cường 2, Tiếng Anh Cơ Bản 1, Tiếng Anh Cơ Bản  2, Tiếng Anh chuyên ngành,Tiếng Anh Cơ Bản và chuyên ngành cho SV cao đẳng nghề, Tiếng Anh cao học. Ngoài ra, giảng dạy các lớp tại chức.

KHOA NGOẠI NGỮ