DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 11 tầng - 117 Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02388.691.957

Email: fld.vuted@gmail.com