Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021
05/05/2022 03:55
Ngày 05/05/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ”, mã số: CS.2021.11.01, do ThS. Bùi Thị Xuân Linh - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh làm Chủ nhiệm đề tài.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

      Hội đồng nghiệm thu đề tài là các Nhà khoa học: TS. Thái Hữu Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Trần Khắc Hoàn – Trưởng Khoa Ngoại ngữ; ThS. Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ; ThS. Lê Thị Minh Sao – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ; ThS. Đào Diệp Thảo – Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

       Đề tài được thực hiện với mục tiêu hệ thống hóa những nội dung đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; phân tích, đánh giá thực trạng dạy và học các học phần Tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Tiếng Anh Cơ bản tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

     Tại buổi đánh giá, ThS. Bùi Thị Xuân Linh  – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào việc dạy và học các học phần Tiếng Anh cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; góp phần đổi mới phương pháp dạy học; biên soạn chương trình, giáo trình và bài giảng điện tử các học phần này nhằm nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho người học; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập.


      Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đưa ra những nhận xét, đóng góp và các ý kiến phản biện. Theo đó, Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài bởi hướng nghiên cứu thực tiễn, kết cấu chặt chẽ, nội dung đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài để nhóm tiếp tục hoàn thiện và có thể nâng cấp đề và mở rộng quy mô nghiên cứu.

      Đánh giá chung, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là một công trình nghiên cứu có chất lượng, có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao, phù hợp với thực tiễn dạy học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, xếp loại tốt.


Trung tâm Thông tin - Thư viện